Aktuálne oznamyVážení rodičia a klienti,


aktuálne aktuálne realizujeme našu činnosť prezenčne, no v obmedzenom režime, t.j. len individuálne činnosti. Epidemiologická situácia nie je priaznivá, preto Vás prosíme, aby ste v prípade, že ste objednaní so svojím dieťaťom na vyšetrenie, dodržiavali pokyny, ktoré uvádzame na nasledovnom odkaze: na nasledovnom odkaze: vo formáte docx (MS Word) alebo vo formáte pdf.


S výchovnými a vzdelávacími problémami sa môžete na naše zariadenie obrátiť počas pracovných dní od 9:00 do 15:00h. cez e-mailovú adresu: pppmalacky@gmail.com.


Aktuality nášho zariadenia môžete tiež sledovať na Facebooku.Vážení rodičia predškolákov,


vzhľadom na aktuálnu situáciu je málo pravdepodobné, že tento školský rok budeme realizovať plošné orientačné vyšetrenie školskej pripravenosti detí navštevujúcich predškolský ročník.

Ak si nie ste istí, či by vaše dieťa malo v septembri nastúpiť do školy, prečítajte si oznam na nasledovnom odkaze: vo formáte docx (MS Word) alebo vo formáte pdf.Vážení rodičia,

od septembra 2021 je podľa zákona č. 209/2019 Z.z. predprimárne vzdelávanie (posledný rok MŠ - predškoláci) povinné.

Ak si myslíte, že je vaše dieťa šikovné a chceli by ste, aby bolo do predprimárneho vzdelávania zaradené o rok skôr, venujte pozornosť oznamu na nasledovnom odkaze: vo formáte docx (MS Word) alebo vo formáte pdf.Vážení rodičia a klienti,

Vzhľadom k epidemiologickej situácii prosíme, aby ste na vyšetrenie prichádzali zdraví. Osoby s príznakmi nebudú vyšetrené a bude im poskytnutý náhradný termín.

Zároveň žiadame rodičov, aby rešpektovali nasledovné nariadenia:
1. Do priestorov CPPPaP vstupuje len 1 rodič s dieťaťom.
2. Počas vyšetrenia dieťaťa opustí
rodič priestory CPPPaP.

Ďakujeme za porozumenie.Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 01.09.2020 CPPPaP poskytuje naše služby bez obmedzenia.

Vzhľadom na pretrvávajúcu epidemipogickú situáciu vás prosím o dodržiavanie nasledovných pokynov:

1. Do priestorov CPPPaP vstupuje dieťa s 1 zákonným zástupcom s ochranou na tvári  

    (ochranné rúško/šatka - rodič aj dieťa).

2. Použite na ruky dezinfekčný roztok, ktorý je umiestnený pri vstupných dverách.

3. Použite igelitové návleky na obuv, ktoré sú umiestnené pri vstupných dverách.

4. Administratívny zamestnanec vám zemria teplotu a následne vyplníte "Čestné vyhlásenie"  na prítomnosť, resp. neprítomnosť infekčného ochorenia COVID - 19.

5. Vstup do priestorov CPPPaP bude umožnený len za podmienky, že indikátory infekčného ochorenia budú negatívne.

 

Veríme, že tieto opatrenia budete rešpektovať a vyšetrenie dieťaťa bude realizované bez problémov.

                           

riaditeľka CPPPaP

 

 

Oznam o realizácii preventívnych stimulačných programov

 

V školskom roku 2020/2021 sa  budú  v priestoroch  CPPPaP opäť  realizovať preventívne stimulačné  programy:

1. „Ruky, rúčky, ručičky“ -  zameraný na rozvoj psychomotoriky a  grafomotoriky

2. „Bystré očká“    zameraný na tréning očných pohybov u detí MŠ

3. „Bystré ušká“ zameraný na rozvoj fonematického uvedomovania

(sluchového vnímania)

Rozvoj týchto schopnosti je veľmi dôležitý pre nácvik elementárneho čítania a písania v prvom ročníku ZŠ. 

Programy    určené pre deti predškolského veku (5-6 ročné) a budú realizované pod  vedením  špeciálnych pedagogičiek CPPPaP.

Počet detí v skupine je limitovaný  (max. 8 detí).

Všetky tri programy sa budú súbežne  realizovať v doobedňajších hodinách vždy v pondelok.  Nácviky sa začínajú  od 12.10.2020  v čase od  9:00h do 11:30h.

Stimulačné programy sa budú vykonávať v súlade s dodržiavaním  aktuálnych hygienických opatrení.   

 

V prípade záujmu a bližšieho informovania sa o preventívnych programoch môžu rodičia kontaktovať  CPPPaP  (PaedDr. Kovárovú  alebo Mgr. Kurtulíkovú) na tel. čísle: 034/7724293, prípadne mailom: pppmalacky@gmail.com.


2009 webdesign jan.kristin@pobox.sk