Aktuálne oznamy

Vážení rodičia,

Úrad verejného zdravotníctva SR vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu prihliadol na možnosť stanovenia protiepidemiologických opatrení
a opätovne umožnil činnosť školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie.

Dovoľujeme si Vám preto oznámiť, že od 01.06.2020 bude CPPPaP poskytovať naše služby v obmedzenom režime.

Služby budeme poskytovať len klientom, ktorí budú mať presne stanovený termín a za presne stanovených hygienických podmienok. Prednostne budeme vyšetrovať školskú pripravenosť.

Zároveň vás prosím o dodržiavanie nasledovných pokynov:

1. Do priestorov CPPPaP vstupuje dieťa s 1 zákonným zástupcom, s ochranou na tvári (ochranné rúško/šatka - rodič aj dieťa).
2. Použite na ruky dezinfekčný roztok, ktorý je umiestnený pri vstupných dverách.
3. Použite igelitové návleky na obuv, ktoré sú umiestnené pri vstupných dverách.
4. Administratívny zamestnanec vám zmeria teplotu a následne vyplníte "Čestné vyhlásenie"  na prítomnosť, resp. neprítomnosť infekčného ochorenia COVID - 19.
5. Vstup do priestorov CPPPaP bude umožnený len za podmienky, že indikátory infekčného ochorenia budú negatívne.

Veríme, že tieto opatrenia budete rešpektovať a vyšetrenie dieťaťa bude realizované bez problémov.

PaedDr. Dana Kovárová
riaditeľka CPPPaP 


Vážení rodičia,

ak máte záujem o odklad povinnej školskej dochádzky Vášho dieťaťa, zasielajte nám žiadosti o vyšetrenie školskej zrelosti na e-mailovú adresu: pppmalacky@gmail.com. 

Do žiadosti uveďte len meno, priezvisko Vášho dieťaťa a MŠ, ktorú  navštevuje, a taktiež telefonický kontakt na rodiča. Toho času nie je povolené vykonávať vyšetrenia, preto  po skončení karanténnych opatrení Vás budeme  telefonicky alebo mailom kontaktovať a  zasielať termín vyšetrenia.

PaedDr. Dana Kovárová
riaditeľka CPPPaP Oznamujeme vám, že sa CPPPaP od 1.4. presťahovalo na adresu Záhorácka 51, 1. poschodie (budova UniCredit Bank, miesto na mape si môžete zobraziť kliknutím na tento odkaz).

Pre aktualizované informácie o prevádzke, prosím, sledujte túto webovú stránku.Pozrite si, prosím, aktuálne oznamy pre rodičov:

1. oznam vo formáte PDF / vo formáte RTF
2. oznam
vo formáte PDF / vo formáte RTF

PaedDr. Dana Kovárová
riaditeľka CPPPaP V školskom roku 2019/2020 budeme v CPPPaP realizovať skupinové nácviky fonematického uvedomovania a rozvoja psychomotoriky a grafomotoriky programom „Metóda dobrého štartu“. 

Rozvinutie týchto schopnosti je veľmi dôležité pri nácviku elementárneho čítania a písania v prvom ročníku ZŠ.

Program je určený deťom predškolského veku (5-6 ročné). Počet detí v skupine je limitovaný  (max. 8 detí).

V prípade záujmu kontaktujte riaditeľku CPPPaP Dr. Kovárovú osobne alebo na tel. čísle: 034/7724293, prípadne e-mailom: pppmalacky@gmail.com


2009 webdesign jan.kristin@pobox.sk