Aktuálne oznamy

Riaditeľstvo CPPPaP v Malackách oznamuje rodičom, že v súvislosti s výskytom koronavírusu je činnosť CPPPaP pozastavená od 9.3.2020 do odvolania.


Vážení rodičia,

ak máte záujem o odklad povinnej školskej dochádzky Vášho dieťaťa, zasielajte nám žiadosti o vyšetrenie školskej zrelosti na e-mailovú adresu: pppmalacky@gmail.com. 

Do žiadosti uveďte len meno, priezvisko Vášho dieťaťa a MŠ, ktorú  navštevuje, a taktiež telefonický kontakt na rodiča. Toho času nie je povolené vykonávať vyšetrenia, preto  po skončení karanténnych opatrení Vás budeme  telefonicky alebo mailom kontaktovať a  zasielať termín vyšetrenia.

PaedDr. Dana Kovárová
riaditeľka CPPPaP Oznamujeme vám, že sa CPPPaP od 1.4. presťahovalo na adresu Záhorácka 51, 1. poschodie (budova UniCredit Bank, miesto na mape si môžete zobraziť kliknutím na tento odkaz).

Pre aktualizované informácie o prevádzke, prosím, sledujte túto webovú stránku.Pozrite si, prosím, aktuálne oznamy pre rodičov:

1. oznam vo formáte PDF / vo formáte RTF
2. oznam
vo formáte PDF / vo formáte RTF

PaedDr. Dana Kovárová
riaditeľka CPPPaP V školskom roku 2019/2020 budeme v CPPPaP realizovať skupinové nácviky fonematického uvedomovania a rozvoja psychomotoriky a grafomotoriky programom „Metóda dobrého štartu“. 

Rozvinutie týchto schopnosti je veľmi dôležité pri nácviku elementárneho čítania a písania v prvom ročníku ZŠ.

Program je určený deťom predškolského veku (5-6 ročné). Počet detí v skupine je limitovaný  (max. 8 detí).

V prípade záujmu kontaktujte riaditeľku CPPPaP Dr. Kovárovú osobne alebo na tel. čísle: 034/7724293, prípadne e-mailom: pppmalacky@gmail.com


2009 webdesign jan.kristin@pobox.sk